Čerstvá vôňa prírody


Ginkgo biloba L. (ginko dvojlaločné), Angl: maidenhair tree, Něm: Fächerblattbaum, Gingkobaum

 

Ginkgo biloba L. ginko dvojlaločné
Z bohatého rodu Ginkgo rozšíreného v dávnych historických dobách na celom zemskom povrchu sa dodnes zachoval len jediný druh ginko dvojlaločné. Pochádza pravdepodobne z Cíny, dnes nevytvára žiadne porasty. V orientálnych krajinách patril medzi posvätné stromy. V európskych podmienkach dorastá do výšky 25 –30 m. Koruna je v mladosti úzka, kužeľovitá, v staršom veku široko vajcovitá. Atraktívne na strome sú vejárovité listy s klinovitým zárezom, široké 50 až 80 mm s vejárovitou žilnatinou. Na jeseň sa zafarbujú do zlatožlta a opadávajú. Plodom je semenná kôstkovica veľká 20 až 30 mm s 10—15 mm veľkou kôstkou. Ginko je svetlomilná drevina. Najlepšie rastie na hlbokých výživných pôdach. Rozmnožuje sa semenom.