Čerstvá vôňa prírody


Larix gmelini (Rupr.) Kuzeneva — smrekovec dahurský

 

Larix gmelini (Rupr.) Kuzeneva — smrekovec dahurský
Niekoľko geografických variet rastie na Sibíri, ďalekom východe a v Mandžusku. Je to odolný druh, dobre znáša výkyvy vnútrozemského podnebia, je nenáročný na pádu. Aj napriek týmto ekologickým prednostiam sa v Európe pestuje len málo. Strom je vysoký asi 30 m, má širšiu korunu. Púčiky sú dvojfarebné, ihlice majú na rube viditeľné rady prieduchov. Na jeseň zostávajú veľmi dlho na strome.