Čerstvá vôňa prírody


Larix kaempferi Sarg. — smrekovec japonský

Larix kaempferi Sarg. smrekovec japonský
Smrekovec japonský sa hojne vyskytuje v západnej a strednej Európe. Veľmi dobre sa darí v prímorských oblastiach. Je odolný proti mrazu. V extrémnych suchých rokoch trpí suchom, je svetlomilný. Smrekovec japonský je nižší strom so širšou riedkou korunou ako smrekovec európsky. Jednoročné konáriky sú červenohnedé. Ihlice majú na rube belavé pásy prieduchov. Šišky majú späť ohnuté okraje plodných šupín. Vzhľadom na habitus a rýchly rast je to sadovnícky cenná solitérna drevina.