Čerstvá vôňa prírody


Larix laricina (Du Roi) K. Koch — smrekovec americký

 

Larix laricina (Du Roi) K. Koch smrekovec americký
Pomaly rastúci severoamerický druh, ktorý rastie na vlhkých až bažinatých miestach. V Európe je úplne otužilý. Dorastá tu do výšky 20 m. Kmeň je pokrytý tenkou šupinovitou borkou. Ihlice sú dlhé 20 až 35 mm a veľmi úzke (široké 0,5 mm), na priereze trojuholníkové, sivozelené, na ich rube sú dva pásy prieduchov. Na jeseň sa veľmi skoro zafarbujú a opadávajú. Šišky sú veľmi drobné. V sadovníctve možno tento druh použiť do vlhkých až bahnitých pád a rašelinísk ako doplnkovú drevinu.