Čerstvá vôňa prírody


Larix occidentalis Nutt. — smrekovec západný

 

Larix occidentalis Nutt. — smrekovec západný
Otužilý strom, ktorý rýchlo rastie. Dorastá do výšky 20 m. Pochádza zo západnej časti Severnej Ameriky. Má tuhé 20—40 mm dlhé kýlnaté listy, na ich rube sú dva nevýrazné biele pásiky prieduchov. Šišky sa široko otvárajú, majú prečnievajúce krycie šupiny. V súčasnosti sa tento druh pestuje málo, pravdepodobne kvôli veľkej podobnosti so smrekovcom európskym.