Čerstvá vôňa prírody


Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. — tis japonský

 

Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. — tis japonský
Východoázijský pomaly rastúci druh. V domovine dorastá do výšky až 20 m. V európskych podmienkach je len 10 až 15 m vysoký riedko rozkonárený strom. Na kmeni a starších konároch je jemne šupinovitá borka, mladé konáriky sú na slnečnej strane červenkasté. Ihlice sú na rube žltozelené, sú dlhé 12 – 25 mm a široké 2—3 mm. Po celej dĺžke sú rovnako široké. Na konárikoch sú usporiadané v tvare písmena „V“. Je to otužilejší druh ako tis obyčajný. Dobre rastie vo Fínsku a v Sankt Peterburgu. Donedávna sa pestoval len ako zbierková drevina, v poslednom období sa jeho pestovanie rozširuje. ‘Nana‘ nízky, 1 m vysoký. a až 3 m široký ker.