Čerstvá vôňa prírody


Juniperus communis L. — borievka obyčajná

 

Juniperus communis L. borievka obyčajná
Rastie v celom miernom pásme severnej pologule, v ktorom tvorí množstvo geografických rás. Tie Sa často označujú za samostatné druhy. V strednej Európe rastie v podrastoch lesov, na pasienkoch a opustených miestach. Rastie od nížin až do vysokohorských polôh, od výšky asi 1000 m n. m. ju postupne nahrádza J. c. var. nana Simé. Borievka obyčajná má veľký krajinársky význam, uplatňuje sa ako pôdoochranná drevina. V sadovníctve sa využívajú len vzrastové formy, a to pri riešení sadovníckych detailov. V prírode sa borievka obyčajná vyskytuje najčastejšie ako vzpriamený ker vysoký 4—6 m, zriedkavejšie ako 10—12 m vysoký strom. Má sivozelené ihlicovité listy, usporiadané po 3 v praslenoch. Listy sú dlhé 10 l5mm a široké l—2mm. Šišky s troma semenami sú guľaté a 6–10 mm veľké.