Čerstvá vôňa prírody


Abies concolor (GORD.) HOPES. (jedľa srienistá), Angl: Colorado white fir, Něm: Koloradotanne

Abies concolor (Gord. et Glend.) Lindl. ex Hildeln. jedla srienistá ( kolorádska )
Rastie v horách západnej časti Severnej Ameriky. Pestuje sa od roku 1872. Patrí medzi najkrajšie a u nás najlepšie rastúce jedle. Dobre rastie na primerane vlhkých aj na suchých a chudobných až štrkovitých pôdach. Je to jedla najodolnejšia proti suchému a znečistenému ovzdušiu. V sadovníctve sa využíva najviac. Strom dorastá do výšky 20—30 m. Koruna je tupo kužeľovitá, širšia ako pri ostatných druhoch. Ihlice sú nápadne dlhé, nepravidelne postavené, kosákovite ohnuté, z oboch strán sivo zafarbené, dlhé 40—60 mm a široké 2 až 2,5 mm. Šišky sú vajcovité, na oboch koncoch zúžené, vysoké 70—120 mm a široké 3 cm. Vzhľadom na habitus a nápadné zafarbenie patrí medzi významné doplnkové dreviny. Vysádza sa solitérne na exponované miesta alebo do malých skupín.