Čerstvá vôňa prírody


Abies grandis LINDL. (jedľa obrovská), Angl: Giant fir, Něm: Grosse Küstentanne

Abies grandis (Dougl. ex D. Don) Lindl.— jedla obrovská
Dorastá do výšky 40 i viac metrov, veľmi rýchlo rastie. Významný druh pre lesné hospodárstvo, v sadovníctve sa vzhľadom na veľké rozmery vysádza len do veľkých parkov na vlhké a chránené stanovištia.
Jedla obrovská má dvojradé usporiadanie ihlíc, ktorých dĺžka na spodnej časti konárika je až 60 mm, postupne k vrchnej strane sa skracujú až na dĺžku 20 mm. Ihlice sú lesklé, svetlozelené.