Čerstvá vôňa prírody


Abies pinsapo BOISS. (jedľa španielska), Angl: Spanish fir, Něm: Spanische Tanne

 

Abies pinsapo Boiss. jedla španielska   

Strom je vysoký 15—20 m. Pochádza z hôr Španielska. Vytvára široko kužeľovitú korunu s vodorovnými konármi. Husté ihlice rastú radiálne, kolmo odstávajú, sú dlhé 8 až 15 mm a široké 2 mm, tuhé a zahrotené. Na báze nie sú stočené ako ihlice ostatných druhov jedlí. Rastie len na chránených stanovištiach s vyššou vzdušnou a pôdnou vlhkosťou s dostatkom vápnika v páde.