Čerstvá vôňa prírody


Cryptomeria japonica D. DON. (kryproméria japonská), Angl: Japanese cedar, Něm: Sicheltanne

 

Cryptomeria japonica D. Don. — kryptoméria japonská
V dávnych geologických dobách bol tento rod bohato zastúpený, dnes rastie už iba jeden druh, ktorého domovinou je Japonsko a pravdepodobne aj Čína. Kryptoméria japonská je asi 15 m vysoký strom so štíhlou pravidelnou korunou. Má rovný kmeň pokrytý typickou červenohnedou borkou odlupujúcou sa v dlhých pásoch. Výhonky sú hrubé, úplne pokryté zbiehavými bázami ihlíc, ktoré sú dlhé 6 až 15 mm, usporiadané v piatich radoch a odstávajú. Šišky sú guľovité veľké 1 až 3 cm. Je to chúlostivejší druh, vyhovujú mu teplejšie oblasti a chránené stanovištia so zvýšenou vzdušnou a pôdnou vlhkosťou. V sadovníctve nemá väčší význam, zakrpatené formy sú vhodné do skaliek. Rozmnožuje sa semenom, kultivary sa väčšinou vrúbľujú.