Čerstvá vôňa prírody


Picea abies L. (smrek obyčajný), Angl: Norway spruce, Něm: Heimische Fichte

 

Picea abies (L.) Karst. smrek obyčajný V podhorských a horských oblastiach severnej a strednej Európy vytvára smrek obyčajný rozsiahle prirodzené porasty alebo umele založené monokultúry. V strednej Európe rastie od nadmorskej výšky asi 300 m až po hornú hranicu lesa.
Sú to rýchlo rastúce stromy vysoké 30 50 m s hustou pravidelnou kužeľovitou korunou. Hladká červenohnedá kôra sa neskôr mení na hnedosivú šupinovitú borku. Konáriky sú hnedé až červenožlté, lesklé. Ihlice sú dlhé 10– 25 mm a široké 1 mm (pri nízkych kultivaroch kratšie), na priereze štvorhranné, tmavozelené, majú nevýrazné prieduchy. Na konci sú zahrotené. V dobrých podmienkach vydržia na strome až 8 rokov. Valcovité šišky sú Vysoké 80— 180 mm a široké 30—40 mm.
Smrek obyčajný je tieňomilná drevina, odolná proti mrazu. Má vyššie nároky na vzdušná a pôdnu vlhkosť. Trpí vývratmi, v teplých a suchých oblastiach hnilobami, je citlivý na znečistené ovzdušie. V lesnom hospodárstve patrí medzi významné hospodárske dreviny, v sadovníckej a krajinárskej tvorbe Sa uplatňuje v podhorských a horských oblastiach ako dôležitá kostrová alebo doplnková drevina. Farebné a vzrastové kultivary sú významné dominanty parkových úprav, nízke kultivary sú vhodné aj do rodinných záhrad.