Čerstvá vôňa prírody


Picea engelmannii Parry ex Engelm. — smrek Engelmannov

 

Picea engelmannii Parry ex Engelm. smrek Engelmannov
Pochádza zo Severnej Ameriky z oblasti skalistých hôr. Je to vysokohorská drevina. Pestovaná skôr pučí a poškodzujú ju mrazy. Vyžaduje si vyššiu vzdušnú vlhkosť. Odolnosť proti znečistenému ovzdušiu nie je dostatočne overená. Smrek Engelmannov je pomaly rastúci strom. Zriedkavo je vyšší ako 25 m. Koruna, tvarom podobná korune smreka pichľavého, je však redšia. Borka je živičnatá, červenohnedá. Ihlice sú dlhé 15—25 mm a široké 1,5 až 2mm, ohybné, zahrotené, ale nebodavé, sivomodré. Na hornej strane konárika stoja dopredu až sú pritlačené. Šišky sú vysoké 40 80 mm, valcovité, svetlohnedé. Ako doplnková prevažne solitérna drevina by si zaslúžila širšie použitie.