Čerstvá vôňa prírody


Picea glauca (MOENCH) VOSS (smrek biely), Angl: white spruce, Něm: Schimmel-Fichte

 

Picea glauca (Moench.) Voss. smrek biely
Pochádza Zo západnej časti Severnej Ameriky. Je to pomaly rastúci nižší strom (15 až 20 m) s kužeľovitou husto rozkonárenou korunou. Mladé konáriky sú zo začiatku chlpaté, neskôr sú lysé, lesklé, sivobiele. Ihlice sú dlhé 10 18 mm a široké 1 mm, tuhé, matne zelené až sivomodré, nahor stočené. Šišky sú valcovité, vysoké 60 až 65 mm. Je to druh odolný proti mrazu a náročnejší na vzdušnú vlhkosť. Dobre znáša veterné polohy. Je relatívne odolný proti znečistenému ovzdušiu. Ako doplnková drevina je vhodný aj do menších parkových úprav a do veterných polôh.