Čerstvá vôňa prírody


Picea mariana (Mill.) B. S. et P. — smrek čierny

 

Picea mariana (Mill.) B. S. et P. smrek čierny
Hojne rozšírený strom v Severnej Amerike, v ktorej rastie v údoliach riek a na podmáčaných bezodtokových plošinách. Tu dorastá do výšky až 30 m. V európskych podmienkach sa pestuje zriedkavejšie a dorastá len do polovičnej výšky. Smrek čierny je pomaly rastúca drevina so štíhlou hustou a jemnou korunou. Konáriky sú červenohnedé, chlpaté. Ihlice sú dlhé 7—12 mm a široké 0,7 mm, sivozelené, husté. Šišky sú vajcovité, drobné, najviac 35 mm vysoké. Častejšie sa pestujú nižšie kultivary, ktoré sú vhodné do malých úprav na mokré až bažinaté stanovištia.