Čerstvá vôňa prírody


Picea omorika (PANČIČ) PURKYNĚ (smrek omorikový), Angl: Serbian spruce, Něm: Serbische Fichte

 

Picea omorika (Panč.) Purk. smrek omorikový
Jeden z najštíhlejších smrekov. Prirodzene sa vyskytuje len na niekoľkých malých lokalitách vo vápencových pohoriach Bosny. Pestuje sa v celej Európe, je otužilý, nenáročný na pôdu, dobre znáša znečistené ovzdušie. Rýchlo rastie, je vysoký 30 až 35 m. Má úzko kužeľovitú korunu a slabo prevísajúce konáre, ktoré sú na konci vzpriamené. Ihlice sú na líci tmavozelené, na rube majú biele pásiky prieduchov. Sú dlhé 10—20 mm. Šišky sú valcovité, vysoké 30 60 mm. Nedozreté šišky sú halové, dozreté sú svetlohnedé.