Čerstvá vôňa prírody


Picea orientalis (L.) LINK. (smrek východný), Angl: Oriental spruce, Něm: Oriental-Fichte

 

Picea orientalis (L.) Link. smrek východný
Velmi krásny strom s pravidelnou kužeľovitou korunou a s hustými jemnými konármi. Dorastá do výšky až 30 m. Ihlice sú dlhé 6—8 mm a široké 1 mm, tmavozelené, lesklé, tupo zahrotené. Šišky sú vretenovité, vysoké 50—90 mm a široké 25 mm. Pochádza z Kaukazu, kde rastie spolu s jedlou Nordmannovou. V západnej Európe sa pestuje od roku 1827. Velmi dobre rastie v prímorských oblastiach. Je relatívne otužilý proti mrazu, v mladom veku ho poškodzujú výsušné a mrazivé vetry. Je stredne odolný proti znečistenému ovzdušiu. Je to cenná parková drevina a uplatňuje sa aj v lesoparkových úpravách.