Čerstvá vôňa prírody


Pinus strobus L. — borovica hladká (vejmutovka)

 

Pinus strobus L. — borovica hladká (vejmutovka)
Takmer tri storočia sa v Európe pestuje borovica hladká — vejmutovka pochádzajúca z východnej časti Severnej Ameriky. Vo východnej časti USA patri medzi najväčšie ihličnany. Dosahuje tu priemerne výšku asi 50 až 80 m. Priemer kmeňov býva 1,5 m. V Európe sa vysádza do lesov, ale predovšetkým patrí medzi významné parkové dreviny. Rýchlo rastie, je nenáročná na svetlo a pôdu. Najlepšie rastie na vlhkejších lokalitách. Dobre znáša aj znečistené ovzdušie. Strom má v mladosti pravidelnú, neskôr široko kužeľovitú až nepravidelnú korunu. Dorastá do výšky 30 až 35 m. Konáre sú hrubé, vodorovne odstávajú a majú tenké ohybné zelenohnedé konáriky. Na ich koncoch sú štetkovite nakopené 60—120 mm dlhé tenké ihlice, usporiadané vo zväzku po 5. Šišky sú štíhle, vysoké 80—150 mm.