Čerstvá vôňa prírody


Pinus sylvestris L. (borovica lesná), Angl: Scots pine, Něm: Gemeinde Kiefer

 

Pinus sylvestris L. — borovica lesná
Borovica lesná zaujíma široký areál mierneho pásma Eurázie, kde vytvára mnoho zemepisných rás. Je to druh s veľkou ekologickou amplitúdou. Dobre rastie na veľmi suchých stanovištiach aj na zamokrených pôdach. Je svetlomilný druh, odolný proti mrazu. Patrí medzi hospodársky významné dreviny. V sadovníctve sa uplatňuje ako kostrová drevina a na vysádzanie devastovaných pôd. Borovica lesná je mohutný strom vysoký 30—40 m, má malebnú nepravidelne usporiadanú korunu, na mladších častiach kmeňa a konárov má výrazne svetlohnedá kôru. Ihlice sú sivé, vo zväzkoch po dvoch, dlhé 40—70 mm, ostro zahrotené, často pokrivené.