Čerstvá vôňa prírody


Iné faktory

 

Z parazitických rastlín treba spomenúť imelo biele (Viscum album), ktorého semená roznášajú drozdovité vtáky. Zakoreňuje sa v korunách stromov, spôsobuje oslabenie dreviny a znehodnotenie dreva. Imelo parazituje najmä na jedliach a boroviciach, ale aj na iných ihličnanoch. Napadnuté konáre sa odrezávajú