Čerstvá vôňa prírody


Škodcovia

 

Významnou skupinou biotických škodcov ihličnanov je hmyz. Hmyz vyciciava rastlinné šťavy, alebo ohrýza časti rastlín. Početná je skupina hmyzu s bodavo-cicavými ústnymi ústrojmi. Konáriky borievok poškodzuje voška borievková (Cupressobiuni juniperi). Ihlice borovíc nabodáva medovnica borovicová (Cinara pini). Niektoré vošky počas svojho vývinu poškodzujú viaceré časti toho istého stromu, cicajú na kmeňoch, výhonkoch a ihliciach napr. kôrovnica kaukazská (Dreyfusia normanniana), ktorá v našich podmienkach žije na jedliach. Vývojový cyklus mnohých ďalších vošiek môže prebiehať na rozličných hostiteľoch a na každom z nich poškodzuje iný orgán. Kôrovnica limbová (Pineus cembrae) vytvára na smreku hrčky a na borovici limbovej cicia na ihliciach a konárikoch. Podobne kôrovnica borovicová (Pineus pini) prechádza zo smreka na dvojihlicové borovice. Častá je kôrovnica zelená (Sacchiphantes viridis), cicia na púčikoch rôznych druhov smrekov a na ihliciach smrekovca. Kôrovnica duglasková (Gilletteella coolleyi) napáda primárne smrek pichľavý a s. sitkanský, vytvára hrčky a sekundárne škodí na ihliciach duglasky. Následkom cicania vošiek na ihliciach a konárikoch vznikajú nekrotické pletivá, nádory, hrčky a iné deformácie, ihlice vädnú a často opadávajú. Pri premnožení je potrebná chemická ochrana. Osvedčil sa Pirimor DP, ale možno použiť aj ostatné insekticídy.
Na mladých konárikoch sú časté kolónie štítkov s drobnými cicajúcimi červcami. Známe sú červec smrekový (Physokermes piceae) a červec tisový (Parthenolecanius erudum). Štítničky z rodu Nuculaspis a Leucaspis škodia na boroviciach. Borievku čínsku, b. virgínsku a ich odrody ako aj niektoré cyprušteky napáda štítnička borievková (Carulaspis visci).
V Záhradách a v parkoch na suchých lokalitách sú časté poškodenia smrekov s jemnými ihlicami (kultivar smreka bieleho ‚Conica‘) roztočcami (červenými pavúčikmi), ktoré na ihliciach a mladej kôre vyciciavajú šťavu a oslabujú rastliny. Napadnuté miesta postupne usychajú. Chemická ochrana je nevyhnutná; skladá sa z aplikácie systémových insekticídov a akaricídov.
Púčiky ihličnanov vyžierajú najmä húsenice motýľov. Medzi významné patrí priadzovček smrekovcový (Blastodere laevigatella). Húsenice obaľovačov žerú najskôr v púčiku a neskôr aj vo výhonku a opačne. Obaľovače z rodov Rhyacionia a Blastesthia vyžierajú terminálne púčiky borovíc. Larvy byľomora smrekovcového (Dasyneura laricis) sa vyvíjajú v púčikoch a premieňajú ich na hrčky. Hnedočervené húsenice obaľovača černastého (Epinotia nigricana) vyžierajú púčiky domácich i cudzokrajných jedlí.