Čerstvá vôňa prírody


Nároky na pôdne a klimatické podmienky

Nároky na pôdne a klimatické podmienky
Ihličnaté dreviny zaberajú najväčšiu plochu zo všetkých rastlinných formácií zastúpených na severnej pologuli. Sú to dreviny odolné a dobre znášajúce dlhodobé obdobie chladu s výraznými poklesmi teplôt. Rastú aj tam, kde sú vegetačné podmienky pre listnaté dreviny už nepriaznivé. Túto neobyčajnú odolnosť možno vysvetliť tým, že vzhľadom na obmedzenú plochu asimilačných orgánov — ihlíc a ich vnútornú anatomickú stavbu sú dobre prispôsobené proti zimnému vysýchaniu.
Na severnej pologuli sú ihličnany rozšírené všade tam, kde priemerné teploty v zimných mesiacoch sú
—2 až —3°C a nižšie. Tam, kde sú miernejšie teploty (smerom na juh a v nižších polohách), ihličnany postupne prestávajú vytvárať súvislé porasty. Na dobrý rast ihličnany potrebujú vyššiu vlhkosť, predovšetkým vzdušnú, preto v teplejších nížinných oblastiach je sortiment ihličnanov redukovaný. Ihličnanom neprospieva ani príliš hlboké premazanie pôdy (holomrazy).
V tabuľke sú uvedené nároky pestovaných druhov ihličnanov na klimatické a pôdne podmienky, ako aj ich tolerantnosť a prispôsobivosť na zmenené ekologické podmienky. Dreviny sú zaradené do piatich geonomických výrobných typov:

I. kukuričný typ je charakterizovaný rovinatou až mierne zvlnenou polohou so suchým vnútrozemským podnebím. Nadmorská výška do 200 m, priemerná ročná teplota nad 9°C, úhrn ročných zrážok pod 550 mm.
II. repný typ s rovinatou až mierne zvlnenou polosuchou polohou, nadmorská výška 200—350 m v priaznivých podmienkach aj vyššia, priemerná ročná teplota 8—9°C, priemerný úhrn ročných zrážok 550—60O mm.
III. zemiakový typ zvlnené kopcovité polohy so stredne vlhkým podnebím, nadmorská výška 350 až 500 m , výnimočne až 600 m, priemerná ročná teplota 6,5—8 °C, priemerný úhrn ročných zrážok 600—800 mm.
IV. horský typ je charakterizovaný horskou kopcovitou polohou s vlhkým podnebím, nadmorská výška (500) 600—800 m, priemerná ročná teplota 5—6 °C (6,5 °C), priemerný úhrn ročných zrážok 800—900 mm.
V. vysokohorský typ vysoké hory s veľmi vlhkým podnebím, nadmorská výška nad 800 m, priemerná ročná teplota pod 5°C, priemerný úhrn ročných zrážok nad 900 mm.

 

Pri nárokoch na pôdu sú dva typy pôd: ľahké piesočnaté až hlinitopiesočnaté a stredne ťažké piesočnato hlinité až hlinité.
V ťažkých ílovitých, nepriepustných pôdach sa ihličnany nedaria. Extrémne suché piesočnaté až kamenisté pôdy znášajú len jedla srienistá, chvojníky, borievka obyčajná a b. rozprestretá, smrek omorikový, s. pichľavý, borovica Banksova, b. horská, b. čierna, b. stočená, b. tuhá a b. lesná. Naopak mokré a zabahnené pôdy znáša len borievka obyčajná, smrekovec japonský, smrek biely, s. čierny, s. sitkanský a tuja západná. Na rašeliniskách rastie borovica barinná a na trvalo zamokrených pôdach tisovce. Citlivosť drevín na obsah vápnika v pôde je vyjadrená v tabuľke symbolom +Ca a —Ca. Kyslé pôdy znášajú alebo si vyžadujú jedla balzamová, j. nikkoská ,j. vznešená aj. Veitchova, borievka obyčajná, b. čínska kultivar ‚Pfitzeriana‘, smrek biely, s. čierny, s. sitkanský, borovica Banksova, b. tuhá, b. balkánska, b. lesná a b. horská, ako aj tuja západná. Na zalesňovanie devastovaných pôd sú vhodné: smrekovce, smrek omorikový, smrek pichľavý, borovica Banksova, b. stočená, b. čierna, b. málokvetá, b. tuhá a b. lesná
Na znečistené ovzdušie sú tolerantné: jedla grécka, j. srienistá a j. nikkoská, céder atlaský, c. libanónsky a ich sivo zafarbené kultivary, ďalej všetky sivo zafarbené kultivary cyprušteka Lawsonovho, c. nutkanský a jeho kultivary, ginko, väčšina borievok okrem borievky šupinatej a žito zafarbených odrôd všetkých druhov, metasekvoja, mikrobiota, smrek Engelmannov, s. biely, s. ajánsky, s. čierny, s. omorikový, s. pichľavý a s. sitkanský, väčšina borovíc okrem b. Jeffreyovej, b. ťažkej a b. lesnej, tisovce, tisy, tuja západná, t. východná, tujovka a jedľovce. Ostatné nároky sú uvedené pri opise každého druhu.