Čerstvá vôňa prírody


Škodlivé faktory

 

Na rast a vývin ihličnanov v lesoch, parkoch a záhradách vplýva mnoho nepriaznivých abiotických a biotických činiteľov. Tieto pôsobia v mnohých interakciách, a tak ich vzájomné pôsobenie sa môže za určitých podmienok znásobovať. Mechanické účinky na ihličnany majú vietor, sneh, námraza, ľadovec a elektrické výboje. Fyziologicky pôsobia nízke a vysoké teploty, žiarenie, nedostatok vlahy a živín. Pôsobením týchto činiteľov sa dreviny oslabujú a podmieňujú aktivizáciu chorôb a škodcov. Významnú úlohu v tomto procese zohráva aj človek svojimi neuváženými zásahmi do biologických regulačných mechanizmov.
V súčasnosti nie je úplne známa bionóma niektorých biologických patogénov, čo znemožňuje účinnú prevenciu a ochranu. Nedostatočné sú znalosti o vírusoch, mykoplazmózach, baktériách, ale tiež o pôsobení niektorých húb zapríčiňujúcich hubové choroby.