Čerstvá vôňa prírody


Pestovanie

Ihličnany sú väčšinou vždyzelené dreviny s redukovanou formou asimilačných orgánov (ihlice), ktoré sú v porovnaní s listnáčmi menej výkonné. Obdobie aktívnej fotosyntézy ihličnanov je dlhšie a prerušuje sa iba v zime pri výskyte tuhých mrazov. Počas tohto dlhého obdobia ihličnany odparujú vodu, ktorú musia prijímať prostredníctvom koreňovej sústavy. V opačnom prípade rýchlo vädnú, ľahko namŕzajú a hynú. Z toho dôvodu sa musí pri presádzaní voliť taká technológia, pri ktorej sa čo najmenej narušuje a poškodzuje koreňová sústava, alebo ich treba presádzať v takom období, aby ihneď po vysadení začali korene intenzívne rásť. Ďalšou zásadou úspešného pestovania ihličnanov je poznanie a rešpektovanie ich špecifických nárokov na klimatické a pôdne podmienky. Ihličnany si vyžadujú zvýšenú starostlivosť pri výbere a príprave stanovišťa, pri zabezpečení vhodného vysadzovacieho materiálu, pri vysádzaní a ošetrovaní drevín po vysadení. V neskoršom období je starostlivosť o ihličnany malá.
Všetky ihličnany sa vysádzajú s koreňovým balom. Vysádzanie bez balu je vždy riskantné a používa sa len pri presádzaní mladých semenáčov a pri zalesňovaní. Najvhodnejší termín vysádzania je na jar (marec, apríl) a neskoro v lete (august, september). Stromčeky hneď po vysadení začnú vytvárať nové korene a nahrádzať odparenú vodu. Neskôr vysadené ihličnany sa nestihnú zakoreniť, vädnú a uschýnajú. Vysádzanie do zamrznutej zeme je vždy neúspešné. Jarný termín vysádzania je vhodnejší pre chúlostivé druhy, na vysádzanie na vlhké stanovištia, do ťažších pôd a v chladnejších oblastiach. V lete sa vysádzajú otužilé druhy odolné proti mrazu. Vysádzajú sa tiež rastliny na chránené miesta a do suchších a ľahších pôd. Stromčeky do zimy ešte vytvoria korienky, takže môžu bez poškodenia prezimovať. Výpestky v kontajneroch (nádobách) možno vysádzať od začiatku marca do polovice mája a od začiatku augusta do polovice novembra. Pri opatrnej manipulácii a dobrej starostlivosti možno rastliny v kontajneroch vysádzať počas celého vegetačného obdobia.
Veľký význam pre úspešné pestovanie ihličnanov má správna voľba stanovišťa, najmä pre chúlostivejšie taxóny, ktoré musia byť chránené vyššími stromami, budovami a pod. Menej odolné ihličnany viac ako silný mráz poškodzuje jarné slnečné žiarenie a suchý studený vietor. Citlivé dreviny sa nikdy nemajú vysádzať na južne a východne exponované svahy. Opakované zamŕzanie a rozmŕzanie na takto orientovaných svahoch poškodzuje dreviny viac ako silný, hoci dlhšie trvajúci mráz. Najväčšie škody spôsobuje jarné slnečné žiarenie najmä v marci, keď dreviny cez deň začínajú pučať a v noci namŕzajú.
Jamy na jarné vysádzanie sa pripravujú už na jeseň, častejšie však tesne pred vysádzaním. Jama má byť asi 2 až 3-krát väčšia ako koreňový bal. Škôlkarské podniky dodávajú ihličnany s koreňovým balom zabaleným v jutovine, vo fóliách z PVC alebo v kontajneroch. Po dlhšej preprave treba stromčeky pred vysádzaním výdatne zahať, alebo celý bal namočiť na niekoľko hodín do vody. Jutový obal sa pri objemnejších baloch neodstraňuje, iba sa uvoľní a na niekoľkých miestach sa nareže. Fólie z PVC sa musia odstrániť a sadenice sa z kontajnerov opatrne vyberú tak, aby koreňový bal zostal neporušený. Vzpriamene rastúce jednokmeňové stromy, stromy s pravidelnou kužeľovitou a stĺpovitou korunou, ako aj kry stĺpovitého a kužeľovitého vzrastu musia stáť v jame kolmo. Ku koreňom sa prisýpa horná vrstva pôdy, ktorá sa pri kopaní jamy odoberala prvá, alebo sa pôda vylepšuje zeminou vytvorenou z dobre rozloženej listovky a piesku alebo z kompostu, rašeliny a z piesku. Pri vysádzaní ihličnanov sa ku koreňom nepridáva maštaľný hnoj. Do ťažkých pôd sa pridáva viac piesku, naopak ľahké piesočnaté a kamenisté pôdy sa vylepšujú prídavkom hlinitej alebo ílovitej pôdy. Všetky zvyšky vápna a omietok po stavbe sa musia odstrániť. Ihličnany sa nikdy nevysádzajú hlboko, koreňový kŕčok má byť tak hlboko ako v škôlke alebo v kontajneri.
Po vysadení je dôležitá opakovaná zálievka v suchom období a pri vysádzaní väčších sadencov s poškodeným koreňovým balom a citlivejších druhov aj rosenie koruny, ale nie v čase intenzívneho slnečného žiarenia. Okolo vysadeného stromčeka sa upraví miska, aby sa lepšie zachytávala voda. Na miestach, na ktorých nemožno zabezpečiť pravidelnú zálievku, povrch pôdy sa nastiela rozdrvenou kôrou, rašelinou, pilinami, pokosenou trávou alebo iným materiálom. Vyššie ihličnany, stĺpovité a úzko kužeľovité formy sa chránia proti vyvráteniu šikmo zatlčeným kôlom, alebo sa zakotvujú drôtmi. Niektoré druhy a odrody, ktoré nemajú dobre vytvorený terminálny výhonok, sa priväzujú o koly (vrúbľovance).
Väčšie odrastené ihličnany sa presádzajú pomocou špeciálnych presadzovacích strojov, alebo pomocou upravených koreňových balov (debnenie, zmrznutý bal). Koreňová sústava starších drevín sa niekoľko rokov pred presádzaním pripravuje postupným presekávaním koreňov s cieľom prerušenia jednak hlavných koreňov, ale predovšetkým vytvorenia hustej spleti koreňov po obvode balu. Takéto stromy sa na novom stanovišti dôkladne zabezpečujú proti vyvráteniu, zatieňujú a výdatne sa zalievajú a rosia až dovtedy, kým sa dôkonale zakorenia. Pri presádzaní ihličnanov s balmi nastáva redukciou koreňov porušenie korelácie medzi nadzemnou a podzemnou časťou. To sa prejavuje pomalým rastom nadzemných častí drevín v prvých rokoch po vysadení. Pri niektorých druhoch, ktoré dobre znášajú rez (tisy, borievky, tuje), pomer nadzemnej a podzemnej časti sa môže upraviť redukciou konárov.
Niektoré náročnejšie a citlivejšie taxóny sa na zimu chránia zakrývaním čečinou, slamou, lístím alebo iným materiálom. Ostatným odolnejším taxónom sa po výdatnej zálievke môžu korene prikryť rašelinou alebo lístím, aby sa zabránilo skorému zamrznutiu pôdy. Dreviny sa musia zabezpečiť proti ohryzu zverou oplotením celej plochy alebo chráničmi jednotlivých stromov. Ošetrovanie odrastajúcich drevín si už nevyžaduje takú veľkú starostlivosť. Skladá sa z odburiňovania, (trváce, vysoké buriny môžu negatívne vplývať na tvar a rozkonárenie niektorých ihličnanov tuje, cyprušteky), pravidelnej zálievky v lete a na jeseň, z odstraňovania vidlicovitých a konkurenčných terminálnych konárov (po poškodení), z ochrany proti chorobám a škodcom a prihnojovania kompostom alebo viaczložkovými priemyselnými hnojivami.