Čerstvá vôňa prírody


Význam ihličnatých stromov

Väčšina ľudí si neuvedomuje veľký význam a potrebu stromov. Pri širšom pohľade , je až neuveriteľné , ako sú včlenené do celkovej existencie života na Zemi. A tým aj narastá ich význam a využitie. Stromy , ako listnaté tak aj ihličnaté majú rovnaké, ale aj odlišné využitie a význam. Medzi rovnaký, skôr environmentálny význam patri , že produkujú O2 (kyslík) a pohlcujú CO2 (oxid uhličitý) , ochladzujú klímu, zadržujú prach a mikroorganizmy ,spevňujú pôdu , znižujú hluk. Ďalšie spoločné využitie je estetické ( záhradné, parkové a krajinárske kompozície ) ekonomické ( drevo ako materiál a surovina, alebo ako palivo ).

Ihličnaté stromy majú často aj špecifický význam a v rôznych prípadoch aj osobité čaro. 

Napr. v sadovníckych úpravách vynikajú svojou stálosťou, farebnosťou a rôznorodosťou tvarov . Úplne špecifická je produkcia ihličnatých stromov na plantážach ako vianočne stromčeky a tiež vetiev na dekoráciu.  

Význam a využitie ihličnatých stromov zahŕňa veľmi širokú problematiku a možno by si zaslúžila aj hlbšie rozpracovanie . Preto sa aj o to pokúsim.