Čerstvá vôňa prírody


Choroby

Najvýznamnejšími vírusovými chorobami sú žltačková zakrpatenosť a rastová nesúmernosť‘ smreka, spôsobujúce chronické odumieranie smrekov a kompaktný vzrast koruny. Z mykoplazmóz je známa metlovitosť borovice lesnej. Vážnou baktériovou chorobou je baktériová nekróza kôry smreka (Erwinia cancerogena). Boj s touto skupinou chorôb spočíva v likvidácii napadnutých drevín.
Najväčšie škody na ihličnatých drevinách spôsobujú parazitické drevokazné huby. Primárnu hnilobu dreva koreňov a kmeňov smrekov, jedlí, smrekovcov a ďalších ihličnanov spôsobuje koreňovka vrstevnatá (Heterobasidion annosus) na drevinách pestovaných v nevhodných podmienkach. Najrozšírenejšou prevažne saprofytickou drevokaznou hubou, ktorá prechádza k parazitizmu na oslabených drevinách cez korene a poranené časti, je podpňovka obyčajná (Armillaria mellea). Parazituje na smrekoch, jedliach, boroviciach, cypruštekoch, tujách, borievkach, kryptomériách a ďalších druhoch. Huby z rodov ohňovcov (Phellinus) a ďubkatcov (Onnia) parazitujú skoro na všetkých hospodársky významných a niektorých okrasných ihličnanoch. Hojne sa vyskytuje aj hnedák Schweinitzov (Phaeolus schweinitzii). Rozkladá drevo koreňov a bazálnej časti kmeňov smrekov, borovíc, smrekovcov, duglasky a jedlí.
Na konároch a kmeňoch ihličnanov parazitujú niektoré druhy húb, ktoré spôsobujú nádorovitosť a odumieranie konárov. Ochrana spočíva v mechanickom odstraňovaní napadnutých častí. Na konároch jedlí spôsobuje metlovka jedľová (Melampsorella caryophyllacearum) čarovníkové deformácie s nádormi, v ktorých sa konáre odlamujú. Na niektorých druhoch borovíc spôsobujú huby z rodu mechúrnatiek (Cronartium) nádorové ochorenie konárov. Urediospóry tejto huby vznikajú na ríbezliach. Infekcia sa šín cez ihlice alebo poranené miesta. Napadnuté časti sú presýtené živicou a postupne uschýnajú, ihlice červenejú až hnednú. Na konároch kultivaru borievky čínskej ‚Pfitzeriana‘ parazituje dvojdomá huba Gymnosporangium sabinae. Konáre sú zdurené, obalené huspeninovitou hmotou a po- stupne odumierajú.
Najrozšírenejšou hubou napádajúcou ihlice je Lophodermium pinastri. Napadnuté ihlice žltnú, hnednú a predčasne opadávajú. Vyskytuje sa na boroviciach, najčastejšie v hustých porastoch, na chudobných pôdach a vo vlhkých rokoch. Na smrekoch, najmä na smreku pichľavom spôsobuje opadnutie ihlíc Chrysomyxa abietis. Ihlice duglasky redukuje Rhabdocline pseudotsugae. Pri väčšom premnožení tejto skupiny húb možno použiť chemickú ochranu. Vhodné je postrekovanie niektorými fungicídmi.