Čerstvá vôňa prírody


Stromy z rodu Cedrus

 Cedrus Link. céder
Cédre sú mohutné stromy dorastajúce v horských oblastiach pri Stredozemnom mori a v Himalájach do výšky 40—50 m. Majú hrubé kmene, široké koruny často s nepravidelne usporiadanými konármi. Ihlice sú vo zväzkoch podobne ako pri smrekovci, ale sú neopadavé, tuhé, pichľavé. Nápadné samčie aj samičie kvety rozkvitajú na jeseň. Šišky sú súdkovité, vzpriamené a po dozretí na jar tretieho roku sa rozpadávajú. Cédre sa v stredoeurópskych podmienkach daria iba v teplých oblastiach na chránených stanovištiach. Patria medzi atraktívne dreviny, uplatňujú sa ako solitéry. Rozmnožujú sa odrody sa vrúbľujú.

Rastliny z rodu Cedrus:

Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carr. céder atlaský 

Cedrus deodara (D. Don.) G. Don. céder  himalájsky