Čerstvá vôňa prírody


Stromy z rodu Pinus (Borovica)

 Pinus
Pinus L.
— borovica
Borovice sú väčšinou veľké stromy, v mladosti s nepravidelnou kužeľovitou korunou a s konármi usporiadanými v praslenoch. V staršom veku koruna rastie viac do šírky, je redšia, široko tupo kužeľ ovitá až dáždnik ovitá. Medzi takmer 100 druhmi rastúcimi na severnej pologuli sú krovité, vzpriamené aj poliehavé druhy. V prírode vytvárajú rozsiahle porasty. Koreňová sústava je mohutne vyvinutá a ľahko sa prispôsobuje geologickým a pôdnym podmienkam. Tenká a hladká kôra na kmeňoch sa pri väčšine druhov mení na šupinovitú alebo doskovitú hlboko pozdĺžne rozbrázdenú borku. Konáriky sú dvojaké:
normálne predlžujúce sa výhony so šupinovitými skoro opadávajúcimi listami, v ktorých úžľabí vznikajú skrátené konáriky s blanitými listeňmi a s niekoľkými listami ihlicami, ktorých v závislosti od druhu býva 2—5 a tvoria zdanlivý zväzok. Ihlice sú čiarkovité, tuhé, na strome vydržia 3—6 rokov. Samčie i samičie kvety vyrastajú na jednom strome. Šišky sú nerozpadavé, dozrievajú za 2—3 roky. Borovice si vyžadujú slnečné polohy. Na pôdu sú nenáročné a sú značne odolné proti znečistenému ovzdušiu. Sadovnícky je to najvýznamnejší druh ihličnanov, ktorý má široké použitie vo všetkých kategóriách zelene. Sú to aj významné hospodárske dreviny.

Rastliny z rodu Pinus: 

Pinus aristata Engelm. — borovica ostitá

Pinus banksiana Lamb. — borovica Banksova

Pinus bungeana Zucc. ex Endl. — borovica Bungeho

Pinus cembra L. — borovica limbová (limba)

Pinus contorta Dougl. et Loud. — borovica stočená

Pinus coulteri D. Don. – borovica Coulterova
Pinus densiflora Sieb. et Zucc. — borovica hustokvetá

Pinus jeffreyi Grev. et Balf. — borovica Jeffreyho

Pinus koraiensis Sieb. et Zucc. — borovica kórejská

Pinus leucodermis Ant. — borovica bielokôra

Pinus mugo Turra — borovica horská

Pinus nigra Arnold — borovica čierna

Pinus parv1ora Sieb. et Zucc. borovica málokvetá

Pinus peuce Griseb — borovica balkánska

Pinus ponderosa Dougl. e P. et. C. Laws. — borovica (ťažká)

Pinus pumila (Pall.) Regel. — borovica trpaslíčia

Pinus rigida Mill. — borovica tuhá

Pinus strobus L. — borovica hladká (vejmutovka)

Pinus sylvestris L. — borovica lesná

Pinus uncinata Mill. ex Mirb. — borovica barinná

Pinus uncinata Mill. ex Mirb. — borovica barinná