Čerstvá vôňa prírody


Pinus banksiana Lamb. — borovica Banksova

Pinus banksiana Lamb. — borovica Banksova
Menši strom vysoký 8—20 m. Koruna má dosť variabilný tvar, konáre sú pokrivené, vodorovne odstávajú až prevísajú. Sú nepravidelne usporiadané v praslenoch (každoročne vyrastú 1—2 prasleny). Ihlice sú krátke (dlhé 20—50 mm a široké 2 mm) pokrivené, svetlozelené. Šišky sú asymetrické, vysoké 30 50 mm, na konárikoch často v pároch, vydržia na strome niekoľko rokov. Borovica Banksova pochádza zo západnej časti Severnej Ameriky. Patrí medzi nenáročné druhy. Vyznačuje sa rýchlym rastom v prvých 15—20 rokoch, preto je vhodnou drevinou na zdevastované, najchudobnejšie a eróziou ohrozené pôdy. V kultúre sa občas stretneme so zakrpatenými kultivarmi.