Čerstvá vôňa prírody


Rod Larix (Smrekovec opadavý)

 

Larix Mill. smrekovec
Statné stromy s riedkou korunou, s rovným a priebežným kmeňom. Konáre zoskupené v nepravidelných praslenoch vodorovne odstávajú, sú tenké. Koreňová sústava je mohutná. Na mladých konárikoch sú jednotlivo špirálovite postavené ihlice, na skrátených konárikoch sú ihlice vo zväzkoch po 15—50. Ihlice každý rok opadávajú, sú jemné, svetlozelené, na jeseň sú žité. Šišky sú malé, nerozpadavé. Je svetlomilný, znáša drsné klimatické podmienky, uprednostňuje vlhkejšiu pôdu a vzdušnú vlhkosť. Je menej náročný na pádu. Smrekovce sú významné kostrové dreviny vo vyšších horských polohách, v nížinách sú len doplnkovými drevinami, oživujú kompozíciu jemnou textúrou a jemnou zelenou farbou ihlíc. Rozmnožujú Sa semenom, kultivary sa štiepia. Asi 10 druhov rastie v chladnejšom pásme severnej pologule.

Rastliny z rodu Larix:

Larix decidua Mill. smrekovec opadavý

Larix gmelini (Rupr.) Kuzeneva — smrekovec dahurský

Larix kaempferi Sarg. smrekovec japonský

Larix laricina (Du Roi) K. Koch smrekovec americký

Larix occidentalis Nutt. smrekovec  západný