Čerstvá vôňa prírody


Rrod Juniperus (Borievka)

  

Juniperus L. borievka
Dreviny veľmi premenlivého tvaru, veľkosti a habitusu, ktoré rastú na severnej pologuli od polárneho kruhu až po horské oblasti trópov. Veľká podobnosť vegetatívnych orgánov často spôsobuje vážne problémy pri ich druhovej a vnútrodruhovej identifikácii. Odhaduje sa, že na severnej pologuli v súčasnosti rastie asi 60 druhov borievok. Listy borievok sú buď ihlicovité, alebo šupinovité, často sa na jednej rastline vyskytujú obidva druhy, protistojné alebo praslenovité. Pri niektorých druhoch sa prejavuje naviac pohlavný dimorfizmus, samičie exempláre mávajú častejšie širší rozložitý vzrast. Šišky s dužinatými šupinami sa neotvárajú, ale zrastajú a vytvárajú nepravú bobuľu. Borievky patria medzi najmenej náročné dreviny a až na výnimky znesú všetky druhy pôd a sú dostatočne otužilé. V krajinárstve sa využívajú ako priekopnícke a pôdoochranné dreviny. Stromovité druhy sú peknými solitér- mi v parkoch. Najviac sa využívajú ako dreviny pokrývajúce pôdu. Rozmnožujú sa semenom, kultivary väčšinou odrezkami, menej vrúbľovaním.

Rastliny z rodu Juniperus:

Juniperus chinensis L. — borievka čínska

Juniperus communis L. borievka obyčajná

Juniperus horizontalis Moench — borievka rozprestretá

Juniperus rigida Sieb. et Zucc. borievka tuhá

Juniperus sabina L. borievka netatová

Juniperus scopulorum Sarg. borievka skalná

Juniperus squamata Buch.—Ham. ex Lamb. borievka šupinatá

Juniperus virginiana L. borievka virgínska