Čerstvá vôňa prírody


Rodu Chamaecyparis (Cypruštek)

  

Chamaecyparis Spach. cypruštek
Cyprušteky sú menšie až stredne vysoké stromy s pravidelnou hustou kužeľovitou korunou a zvyčajne s ohnutým až ovisnutým terminálnym výhonom. Kmene sú pokryté červenohnedou, v pásoch sa odlupujúcou borkou. Konáriky sú ploché so šupinovitými listami, postavené v štyroch radoch. Kvety sú jednodomé, šišky okrúhle so štítkovitými šupinami. Druhy a kultivary sú rozdielne odolné proti nízkym teplotám. Vo všeobecnosti sú všetky náročné na vyššiu pôdnu a vzdušnú vlhkosť. Vyhovujú im chránené polohy. Sú relatívne odolné proti znečistenému ovzdušiu. V sadovníctve sa uplatňujú ako doplnkové dreviny. Tvarové a farebné odrody sú vhodné aj do rodinných záhrad, skaliek a ako sadovnícke detaily. Rod zahŕňa sedem druhov rastúcich v Severnej Amerike a vo východnej Ázií. Všetky druhy sa vyznačujú veľkým polymorfizmom (existencia jedného druhu v niekoľkých odlišných varietach). Pestuje sa veľké množstvo kultivarov. Druhy sa rozmnožujú semenom, kultivary odrezkami, alebo sa vrúbľujú.

Rastliny z rodu Chamaecyparis:

Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl. cypruštek Lawsonov

Chamaecyparis nootkatensis (Lamb.) Spach. cypruštek nutkanský

Chamaecyparis obtusa Sieb. et Zucc. — cypruštek tupolistý

Chamaecyparis pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl. cypruštek hrachonosný

Chamaecyparis thyoides (L.) Britt. Sterns et Poggenburg — cypruštek tujovitý