Čerstvá vôňa prírody


Chamaecyparis nootkatensis - (cypruštek nutkanský), Angl: yellow cedar, Něm: Scheinzypresse

 

Chamaecyparis nootkatensis (Lamb.) Spach. cypruštek nutkanský

Pochádza z pobrežnej oblasti Severnej Ameriky. Je to strom s kužeľovitou korunou. V európskych podmienkach dorastá do výšky 20 –25 m. Má vodorovne postavené konáre s ovisnutými koncami. Konáriky sú menej sploštené ako pri ostatných druhoch, na oboch stranách rovnako zafarbené, ploché. Šupinovité listy sa konárika dotýkajú na líci aj rube. Šišky sú veľké priemerne asi 10 mm, dozrievajú v druhom roku. Cypruštek nutkanský je najotužilejší z pestovaných cypruštekov, je významnou doplnkovou drevinou.