Čerstvá vôňa prírody


Stromy z rodu Picea

  

Picea L. smrek
Vždyzelené stromy s pravidelnou kužeľovitou korunou. Kôra v mladom veku je hladká, v staršom veku sa tvorí šupinovitá borka. Špirálovite rastúce ihlice prisadajú na listové vankúšiky, ktoré po opade ihlíc zostávajú na konárikoch. Ihlice sú buď štvorhranné a prieduchy majú na oboch stranách, alebo sú ploché a prieduchy majú na rube. Šišky sú nerozpadové, visiace, majú skryté podporné šupiny. Koreňová sústava je plytká. V miernom a chladnom pásme severnej pologule raste asi 50 druhov, z toho 18 druhov v Číne. Väčšina druhov má stredné nároky na svetlo a vyššie požiadavky na vzdušnú a pôdnu vlhkosť. Smreky majú veľký lesnícky aj sadovnícky význam.

 • Rastliny z rodu Picea:
 •  Picea abies L. (smrek obyčajný), Angl: Norway spruce, Něm: Heimische Fichte
 •  Picea glauca (MOENCH) VOSS (smrek biely), Angl: white spruce, Něm: Schimmel-Fichte
 •  Picea omorika (PANČIČ) PURKYNĚ (smrek omorikový), Angl: Serbian spruce, Něm: Serbische Fichte
 •  Picea orientalis (L.) LINK. (smrek východný), Angl: Oriental spruce, Něm: Oriental-Fichte
 •  Picea pungens ENGELM. (smrek pichľavý), Angl: blue spruce, Něm: Stech-Fichte
 • Picea breweriana S. Wats. smrek kalifornský 
 • Picea engelmannii Parry ex Engelm. smrek Engelmannov 
 •  Picea jezoensis (Sieb. et Zucc.) Carr. smrek ajanský
 • Picea mariana (Mill.) B. S. et P. smrek čierny
 • Picea sitchensis (Bong.) Carr. smrek sitkanský