Čerstvá vôňa prírody


Picea pungens ENGELM. (smrek pichľavý), Angl: blue spruce, Něm: Stech-Fichte

 

Picea pungens Engelm. — smrek pichľavý   

 Rastie roztrúsene v západnej časti USA. Rok po jeho objavení (1862) bol privezený do Európy. Dnes patrí medzi najviac pestované cudzokrajné smreky. Dorastá do výšky 2 5—30 m, má pravidelnú hustú korunu s vodorovne odstávajúcimi hrubými konármi. Hrubé žltohnedé lysé konáriky sú pokryté ostro zahrotenými kolmo odstávajúcimi na priereze štvorhrannými sivými ihlicami, ktoré sú dlhé 20 30 mm a široké 1,5 mm. Valcovité šišky sú vysoké 50—100 mm, svetlohnedé. Dobre rastie aj v najdrsnejších polohách, aj na suchých aj vlhkých pôdach. Je odolný proti exhalátom. Cenná drevina pre sadovnícke a krajinárske úpravy. Semenáče pôvodného druhu sa dobre uplatňujú v oblastiach s extrémnym zaťažením exhalátmi. Sú to významné doplnkové dreviny mestských výsadieb. Farebné odrody sa vysádzajú ako solitéry na exponované miesta, zakrpatené kultivary sú vhodné do malých úprav aj do rodinných záhrad.