Čerstvá vôňa prírody


Picea sitchensis (Bong.) Carr. — smrek sitkanský

Picea sitchensis (Bong.) Carr. smrek sitkanský
Smrek s najširšou korunou. Pochádza zo Severnej Ameriky. Bujne rastie, dorastá do výšky 30 m, v domovine až 60 m. Konáriky sú svetlé, žlté, lysé. Ihlice sú sploštené, dlhé 15—25 mm a široké 1 mm, ostro zahrotené, na líci svetlozelené, na rube s dvoma bielymi pásikmi prieduchov. Celkove koruna pôsobí sivo. Šišky sú valcovité, vysoké 60—100 mm a široké 20 30 mm, s pretiahnutými plodnými šupinami. V európskych podmienkach skoro pučí, preto ho poškodzujú jarné mrazy. Je to svetlomilný druh s vyššími nárokmi na vzdušnú vlhkosť. Občas sa pestuje ako parková drevina na vlhkejších lokalitách.