Čerstvá vôňa prírody


Rod Taxus (Tis)

  

Taxus
Taxus
L.
— tis
Pomaly rastúce jedovaté stromy alebo kry. Sú rozšírené na severnej pologuli. Morfologicky sú veľmi podobné a tak často sa rôzne hodnotia: buď ako samostatné druhy v počte 7—8, alebo ako geografické rasy jedného druhu alebo viacerých druhov. Kmene a hrubšie konáre sú pokryté červenohnedou šupinovite sa odlupujúcou kôrou. Ihlice sú dlhé 10—30 mm, mäkké, krátko stopkaté, zahrotené. Na konárikoch sú skrutkovite usporiadané v dvojrade. Plod je dlhý 5—7 mm. Tvorí ho semeno obalené pohárikovitým, na konci otvoreným červeným mieškom. Tisy sú veľmi cenné dreviny, lebo znášajú najhlbší tieň, preto sa využívajú ako podrastové dreviny. Dobre znášajú rez a tvarovanie, sú nenáročné na pôdu. Rozmnožujú sa semenom a odrezkami.

Rastliny z rodu Taxus:

Taxus baccata L. (tis obyčajný), Angl: Common Yew, Něm: Gemeine Eibe

Taxus euspidata Sieb. et Zucc. — tis japonský 

Taxus x media Rehd. — tis prostredný