Čerstvá vôňa prírody


Taxus baccata L. (tis obyčajný), Angl: Common Yew, Něm: Gemeine Eibe

 

Taxus baccata L. — tis obyčajný
Rastie roztrúsene v Európe a v Prednej Ázií, kde dorastá do výšky až 20 m. V kultúre majú stromovitý vzrast iba semenáče, vegetatívne rozmnožované rastliny sú krovité. Vo vzraste a v usporiadaní konárov je veľmi premenlivý, typ s vystúpavými konármi sa pestuje menej. Ihlice sú dlhé 15 až 30 mm a široké 2—2,5 mm, zahrotené, tmavozelené, lesklé. Na rube sú dva nevýrazné biele pásy prieduchov. Tisy sa v stredoveku vysádzali v blízkosti pevností a hradov. Z tvrdého dreva sa vyrábali luky. Celá rastlina okrem mieška je jedovatá, obsahuje alkaloid taxín. V súčasnosti sa pestuje množstvo morfologických foriem, ktoré sa dobre uplatňujú v sadovníckej tvorbe.