Čerstvá vôňa prírody


Pinus nigra ARNOLD (borovica čierna), Angl: Black pine, Něm: Schwarz-Kiefer

Pinus nigra Arnold — borovica čierna
Rastie v horách južnej, strednej a východnej Európy a Malej Ázie. V niektorých stredoeurópskych štátoch, v ktorých sa prirodzene nevyskytuje, patrí medzi najpestovanejšie cudzokrajné ihličnaté stromy. Využíva sa v lesníctve na zalesňovanie devastovaných, neplodných a plytkých pôd. Kvôli peknému habitusu, tmavým a veľkým ihliciam a nenáročnosti na prostredie patrí medzi obľúbené parkové dreviny vysádzané aj do miest. Borovica čierna je strom vysoký 20– 25 m s pravidelnou kužeľovitou, neskôr široko tupo kužeľovitou, na plytkých a kamenistých pôdach až dáždnikovitou korunou. Kmeň je priamy, tmavosivý, neskôr má rozbrázdenú tmavú borku. Ihlice sú dlhé 80 až 150 mm, tmavozelené, tuhé, pichľavé, vo zväzkoch po 2. Šišky sú vajcovité. kužeľovité, vysoké do 100 mm.