Čerstvá vôňa prírody


Abies magnifica MURR. (jedľa nádherná), Angl: California red fir, Něm: Pracht-Tanne

Abies magnifica A. Murray jedla nádherná
Pochádza z hôr západnej časti Severnej Ameriky. Dorastá do výšky 15—20 m. Má pravidelnú kužeľovitú jemnú korunu. Ihlice sú dlhé 30-40 mm a široké 1 mm, riedke, jemné, odstávajúce, často až naspäť ohnuté. Na ich líci aj rube sú rady prieduchov, ktoré podmieňujú sivú farbu stromu. Na strome sú nápadné veľké šišky, vysoké 150 až 250 mm a široké 70 až 90 mm.